Kierowcy muszą przejść szereg badań niezbędnych do tego, aby uzyskać pozwolenie na wykonywanie tego zawodu. W trakcie pracy muszą natomiast przechodzić obowiązkowe badania okresowe. Stan zdrowotny i psychiczny kierowców ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego obowiązek przeprowadzania badań lekarskich i testów psychologicznych dla kierowców jest regulowany przez przepisy prawne. Usługi w tym zakresie oferuje nasza pracownia – zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Badania wstępne dla kierowców

Badania wstępne musi przejść każda osoba, która chce uzyskać możliwość zatrudnienia w zawodzie kierowcy. Jest to pakiet, który obejmuje testy psychologiczne oraz badania lekarskie.

 • Badania psychologiczne kierowców to testy badające między innymi cechy osobowości i temperamentu, sprawność intelektualną, zdolność do podzielności uwagi oraz szybkość działania. Podczas badania przeprowadzane są specjalne testy psychotechniczne dla kierowców, na podstawie których określa się takie kwestie jak koordynacja wzrokowo-ruchowa, czas reakcji, widzenie przestrzenne, umiejętność oceny odległości oraz prędkości pojazdów, reakcje na światło (widzenie po zmroku, szybkość adaptacji do światła).

 • Badania lekarskie dla kierowców to zestaw badań skupiający się na fizycznym stanie badanego. Sprawdzany jest przede wszystkim wzrok, a także słuch. Dolegliwości takie jak daltonizm, zawężone pole widzenia, zaburzone widzenie obuoczne i zmierzchowe czy niewystarczająca ostrość wzroku wykluczają badanego z możliwości podjęcia pracy w zawodzie, ponieważ mogą potencjalnie prowadzić do groźnych sytuacji na drodze.

Badania dla czynnych kierowców

Osoby czynnie wykonujące zawód kierowcy muszą poddawać się badaniom okresowym. Do ukończenia 60. roku życia obowiązkowo należy wykonywać je co 5 lat, a po ukończeniu tego wieku co 30 miesięcy. Natomiast gdy kierowca przez 30 lub więcej dni przebywał na zwolnieniu lekarskim, przed powrotem do czynności zawodowych musi przejść badania kontrolne.

Badania psychofizyczne dla kierowców: Olsztyn,  Nidzica

W pracowni psychologicznej Julia przeprowadzamy badania wstępne i okresowe: psychotesty dla kierowców, na podstawie których wydawane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Lekarz dla kierowców ma natomiast za zadanie skontrolować stan zdrowia, aby wykluczyć dolegliwości i zaburzenia uniemożliwiające podjęcie pracy.

Nasze placówki znajdują się w Olsztynie i Nidzicy. Oferujemy psychotechniczne badania kierowców zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wydajemy zaświadczenia niezbędne dla dokumentacji pracowniczej w firmach transportowych i innych podmiotach zatrudniających kierowców. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

kierowca ciężarówki - badania

Przychodnia psychologiczna Olsztyn

ul. Wyszyńskiego 7 (D.H. Gracja)
10-457 Olsztyn

Przychodnia psychologiczna Nidzica

Filia
ul. 1 Maja 9b/1 (C. H. Malva, nad PEPCO)
13-100 Nidzica

Badania skierowane są do grup kierowców

 

 • wszystkich kategorii prawa jazdy
 • rajdowych
 • przedstawicieli handlowych – pojazdów służbowych
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
 • skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
 • skierowanych a prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • skierowanych przez lekarza
 • przewożących materiały niebezpieczne
Back to top