Category: Artykuły

Posts related to Artykuły

Osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń myśliwską, muszą przejść obowiązkowe badania,
zanim otrzymają taki dokument. Wśród nich znajdują się badania lekarskie (w tym konsultacja
psychiatryczna i okulistyczna) oraz badania psychologiczne. Po ich wykonaniu wydawane są
orzeczenia, na podstawie których zapada decyzja o udzieleniu pozwolenia na broń myśliwską.
Do niedawna myśliwi byli pod tym względem w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ nie
musieli wykonywać powtórnie raz wykonanych badań. Sytuacja zmieniła się wraz z nowelizacją
prawa łowieckiego, zgodnie z którą badania będą musiały być powtarzane co pięć lat. Celem
takiego zabiegu jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa podczas polowań i
zminimalizowanie ryzyka wypadków.

Profesjonalne badania psychologiczne dla myśliwych może przeprowadzić jedynie uprawniony
psycholog. Trwają one zwykle ok. 2-3 godzin i na ich podstawie wydawane jest orzeczenie, które
wpływa na uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni myśliwskiej. Na badanie należy wziąć ze
sobą dowód osobisty, prawo jazdy i [...]

Osoby, które ubiegają się o pozwolenie na posiadanie broni, muszą najpierw przejść obowiązkowe badania na broń – badania psychologiczne, po których stwierdzone jest, że istnieją lub nie istnieją przeciwwskazania do posługiwania się bronią. Dotyczy to broni palnej wielu rodzajów: myśliwskiej, bojowej, kolekcjonerskiej oraz sportowej. Badania muszą przejść także osoby, które starają się o pracę na stanowisku:

 • sędziego,
 • prokuratora,
 • kuratora sądowego,
 • inspektora transportu drogowego,
 • detektywa,
 • pracownika ochrony fizycznej z licencją,
 • pracownika przy produkcji lub obrocie bronią,
 • strażnika miejskiego lub gminnego.

Co sprawdzane jest podczas badania na broń? Jego celem jest między innymi określenie poziomu intelektualnego osoby badanej, cech osobowości (ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie w sytuacjach trudnych) oraz poziomu dojrzałości emocjonalnej, społecznej. Dzięki konieczności uzyskania pozytywnego zaświadczenia psychologicznego po przejściu badania na broń, wyklucza się możliwość przyznania pozwolenia osobie posiadającej psychologiczne zaburzenia funkcjonowania, a zatem stwarzającej zagrożenie dla innych. Procedura ta została stworzona z myślą o bezpieczeństwie i jest restrykcyjnie egzekwowana w przypadku [...]

Badania psychologiczne muszą wykonać wszystkie osoby pracujące na stanowisku operatora maszyn budowlanych lub magazynowych. Dlaczego konieczne jest wykonanie takich badań? Osoba pracująca z maszyną o dużych gabarytach nie może stwarzać zagrożenia dla siebie oraz otoczenia.

Komu potrzebne jest zaświadczenie o braku psychologicznych przeciwwskazań do podjęcia pracy? Badania muszą wykonać między innymi osoby:

 • pracujące na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu budowlanego (np. żurawi, dźwigów), a także pojazdów budowlanych (spycharek, koparek, ładowarek itp.),
 • pracujące jako operator wózków widłowych,
 • wykonujące zawód operatora suwnic, platform i dźwigów hydraulicznych,

Badana jest osobowość i temperament (na podstawie wypełnianych ankiet), a także sprawność umysłowa, zdolność koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej czy szybkość reagowania na bodźce. Czas badania uzależniony jest od jego rodzaju i ukierunkowania, a także od indywidualnych uwarunkowań osoby badanej. Pozytywny wynik testu skutkuje wydaniem zaświadczenia, które należy dostarczyć pracodawcy.

Badania operatorów Olsztyn

Oferujemy profesjonalne badania operatorów. Olsztyn – miasto, w którym mieści się siedziba naszej pracowni – to miejsce stwarzające [...]

Szukasz miejsca w swojej okolicy, w którym sprawnie i bezstresowo będziesz mógł wykonać badania psychologiczne? Pracownia psychologiczna Julia, posiadająca swoje filie w Biskupcu i Nidzicy, zaprasza do kontaktu wszystkich, którzy potrzebują wykonać badania dla kierowców, badania dla operatorów, badania na potrzeby ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni, a także indywidualne teksty psychologiczne, osobowości i predyspozycji. Poznaj lepiej naszą ofertę!

Pracownia psychologiczna Biskupiec

Co nasza pracownia psychologiczna oferuje w Biskupcu? Możesz u nas wykonać między innymi:

 • Badania dla kierowców – dla osób ze skierowaniem od starosty lub w przypadku podjęcia pracy na stanowisku kierowcy. Przeprowadzamy zarówno badania psychologiczne, jak i z zakresu medycyny pracy. Cały pakiet niezbędnych badań zleconych przez pracodawcę można wykonać w jednym miejscu, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.
 • Badania dla operatorów koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych, a także wózków widłowych. Wydajemy orzeczenia niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku operatora.
 • Badania na broń. Nasza pracownia psychologiczna bada osoby starające się [...]

Pracownia psychologiczna Julia to miejsce, w którym można przejść badania, dzięki którym otrzymuje się orzeczenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy. W jakich sytuacjach konieczne jest orzeczenie psychologiczne dla kierowców? Przez badania muszą przejść między innymi:

 • osoby posiadające kategorię B, które korzystają z pojazdów służbowych,
 • osoby posiadające kategorię B, zatrudnione jako kierowca, np. taksówkarze, dostawcy, kurierzy; czasowe zaświadczenie musi być przekazane pracodawcy, a kierowcy samozatrudnieni powinni mieć je przy sobie na wypadek kontroli Inspekcji Transportu Drogowego;
 • osoby skierowane przez starostę na badania kierowców;
 • kierowcy z kategorią C, D lub E podejmujące pracę na stanowisku kierowcy

Podczas badania kierowców przechodzi się przez testy sprawdzające między innymi cechy osobowości i temperamentu badanego, jego sprawność intelektualną, podzielność uwagi, a także szybkość i dokładność działania. Poza tym badane są sprawności psychotechniczne, takie jak refleks (czas reakcji), koordynacja wzrokowo-ruchowa . Wszystkie te kwestie decydują o tym, czy badany może bezpiecznie wykonywać pracę kierowcy. Wykonujemy również badania z [...]

Pracownia psychologiczna Julia to miejsce, w którym można wykonać badania psychologicze . W naszych placówkach zlokalizowanych w Olsztynie, Biskupcu i Nidzicy można wykonać badania:

 • dla kierowców zawodowych i pojazdów służbowych
 • dla operatorów maszyn budowlanych i wózków widłowych,
 • dla osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni,

a także indywidualne testy psychologiczne w ramach badania psychologicznego.

Posiadamy uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych. Psychotesty, które przeprowadzamy w naszej placówce, opracowane są zgodnie z obowiązującymi standardami. Posiadamy wszystkie niezbędne sprzęty i aparaturę umożliwiającą nam kompleksowe badanie kierowców (np. badanie wrażliwości na olśnienie oraz widzenia zmierzchowego wykonywane jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu). Dzięki bogatej i profesjonalnej bazie diagnostycznej jesteśmy w stanie w rzetelny sposób sprawdzić predyspozycje psychologiczne i psychotechniczne kierowców i operatorów, a psychotesty, które przeprowadzamy, pozwalają nam na zbadanie wszelkich aspektów osobowości oraz dojrzałości emocjonalnej i społecznej osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Świadczymy także usługi z zakresu konsultacji psychologicznego, a psychotesty, które przeprowadzamy, są [...]

  Back to top