Aktualne przepisy

Badamy 7 dni w tygodniu!

Działając w świetle prawa zawsze opieramy się o aktualnie obowiązujące przepisy, dzięki temu możecie być pewni, że badania zostaną wykonane zgodnie z prawem oraz orzeczenia psychologiczne zostaną wystawione zgodnie z obowiązującymi drukami. Poniżej znajdują się aktualne przepisy.

Back to top