Badamy 7 dni w tygodniu!

OFERTA

Pracownia psychologiczna JULIA

Pracownia Psychologiczna Julia oferuje kompleksowe badania kierowców zawodowych oraz z zakresu medycyny pracy.
W naszej pracowni zatrudniamy specjalistów o najwyższych kwalifikacjach z życzliwym i wyrozumiałym podejściem do klienta. Miła i sympatyczna atmosfera pomaga w uzyskaniu pozytywnego orzeczenia.
Badania są przeprowadzane na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym, spełniającym aktualne standardy.
Pracownia JULIA została wpisana pod Nr 1/2010 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Badanie

Na badanie psychologiczne należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy (jeśli nie zostało zatrzymane)
  • skierowanie ( jeśli zostało wydane przez policję, lekarza, pracodawcę, itp.)
  • okulary (jeśli są zalecane)

W dniu badania trzeba być zdrowym i wypoczętym oraz nie należy pić alkoholu 48 godzin przed badaniem.

Psychotesty Olsztyn

Wiele zawodów wymaga przejścia pomyślnie specjalistycznych psychotestów. Można tutaj wymienić choćby kierowców, operatorów rozmaitych maszyn czy też osób, pracujących z bronią – policjantów, pracowników ochrony fizycznej, osób zatrudnionych przy wytwarzaniu materiałów niebezpiecznych. Przez testy psychologiczne należy przejść także przez wzgląd na hobby (jak myślistwo czy kolekcjonerstwo broni) czy nawet sport strzelecki. Psychotesty w Olsztynie wykonasz bez problemu w Pracowni psychologicznej JULIA .

Jak przygotować się do psychotestów?

Badania psychologicznie nie wymagają specjalnego przygotowania. Należy w dniu testów być zdrowym i wypoczętym, nie należy także pić alkoholu 48 godzin przed badaniem. Nie można także zapomnieć o wzięciu dowodu osobistego (lub paszportu), w przypadku badań na kierowcę lub operatora prawa jazdy (jeśli nie zostało zatrzymane), a także skierowania (jeśli zostało wydane przez policję, lekarza, pracodawcę, itp.) oraz okularów, jeśli są zalecane. W pracowni psychologicznej w Olsztynie wszystkie badania przeprowadzane są na nowoczesnym sprzęcie, spełniającym wszelkie obowiązujące standardy, a zatrudnieni specjaliści posiadają najwyższe kwalifikacje. W takich profesjonalnych okolicznościach łatwiej uzyskać pozytywne orzeczenie.

Badania wstępne dla kierowców w Olsztynie

Zawodowi kierowcy muszą przejść przez testy psychologiczne i badania lekarskie, aby uzyskać pozwolenie na wykonywanie tej pracy. Nie ma tu się czemu dziwić – stan psychiczny i zdrowotny kierowców ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Badania wstępne dla kierowców kierowane są do kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, rajdowych, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów jazdy, a także osób skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych czy spowodowanie wypadku drogowego. Pracownia psychologiczna JULIA w Olsztynie oferuje szereg badań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu: badania psychologiczne kierowców, które sprawdzają cechy osobowości i temperamentu kierowców, a także określają koordynację wzrokowo-ruchową, widzenie przestrzenne i czas reakcji, a także badania lekarskie, które sprawdzają wzrok i słuch przyszłego kierowcy. Warto tu pamiętać, że niektóre dolegliwości jak daltonizm, zawężone pole widzenia czy niewystarczająca ostrość wzroku wykluczają z podjęcia pracy w tym zawodzie.

Badania psychologiczne dla operatorów – Olsztyn

Psychotesty dla operatorów są niezbędne do uzyskania uprawnień na kierowanie maszynami i urządzeniami budowlanymi. W takich miejscach konieczne jest zachowanie najwyższej ostrożności, wszak nietrudno tutaj o wypadek. Testy psychologiczne pozwalają w tym wypadku określenie predyspozycji pacjenta do kierowania sprzętem budowlanym i zmechanizowanym, a kierowane są do operatorów wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, koparek, dźwigów i żurawi wieżowych oraz innych maszyn budowlanych.
Podobnie jak w przypadku badań dla kierowców, tak i tutaj badana jest osobowość, temperament, sprawność umysłowa oraz podzielność i koncentracja uwagi. Psychotesty dla operatorów w Olsztynie wykonywane są wszelkie niezbędne testy aparatowe, obejmujące wszelkie niezbędne badania.

Psychotesty Olsztyn – pozwolenie na broń

O pozwolenie na broń ubiegać można się z wielu powodów – zarówno w przypadku przeznaczenia ochrony osobistej, jak i szkolenia, polowania i sportu, a nawet dla celów kolekcjonerskich, pamiątkowych czy realizacji rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni. Takie psychotesty pozwalają na wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, a brana jest w nich pod uwagę między innymi dojrzałość społeczna i emocjonalna oraz funkcjonowanie w sytuacjach trudnych. Po pomyślnym przejściu testów, każdy otrzymuje stosowne orzeczenie od psychologa, zgodne z wszelkimi przepisami i normami.

Badania dla kierowców, badania dla operatorów, badania na pozwolenie na broń – wszystkie te psychotesty wykonasz w Pracowni Psychologicznej JULIA w Olsztynie! Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą profesjonalnych badań wspomnianej placówki!

Back to top